ГОЛОВНА

dobrogo

Вас вітає 

Заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) комбінованого типу

 

«Країна дитинства»!

Броварської міської ради

Броварського району Київської області

с.Требухів

               

Потужність закладу-160 дітей.

Станом на 05.01.2022 р. заклад відвідує

34 дітей

3.2 % від загальної кількості

мережа-2021н.р      

Зведена-мережа-на-01.01.2021н.р

Наш гімн:

І

Усі ми в тій країні побували,
Де сонце світить навіть в хмарний день,
Де босі ноги трави потоптали,
Де у струмків мелодії пісень.

Приспів:

Країна безтурботна і безхмарна,
Зростила покоління не одне.
Там виграє веселка різнобарвна,
А у дорослих в ній ТАБУ на все.

ІІ

В країні тій від сміху оживає
Природа і пташина у гаю.
Брехні і заздрощів у ній не має,
Життя для всіх немов би у раю.

ІІІ

Та хочеться ,щоби дорослі люди
Той спокій зберігали на віки,
Щоб зростали в «Країні дитинства»
Щасливі та веселі малюки.

Наш герб

 

Девіз нашого дитячого садка:

«В нас успішний кожен» !

  Справжній дошкільний заклад — це не тільки місце, де діти набувають знань і вмінь,- це багатогранне духовне життя дитячого колективу,в якому вихователь і вихованець об′єднані багатьма інтересами і захопленнями.Це,на нашу думку,потужна команда однодумців, які крокують нога в ногу до однієї спільної мети,це найбільш плідна та важлива ланка в системі освіти.Звідси ллється світло сучасної педагогіки,випливають її найкращі ідеї.Дитячий садок – це невтомна й самобутня країна малечі.Це той світ у якому дитина живе в найважливіший період свого розвитку. І від того як їй тут ведеться, належить не лише її майбутнє, а й майбутнє родини і всієї країни.

      «Ми повинні виховувати так, щоб дитина почувалася шукачем і відкривачем знань.»/В.Сухомлинський/

 

Завдання закладу спрямовані на створення сприятливих умов для повноцінного дошкільного дитинства, формування основ базової культури особистості, розвиток психічних і фізичних якостей, гуманних взаємин у дитячому колективі,підготовку дітей до життя в сучасному суспільстві.Основним акцентом у навчально-виховній роботі закладу є максимальна гуманізація педагогічного процесу, яка сприяє позитивному результату у засвоєнні дітьми знань,умінь навичок, у готовності до шкільного навчання дітей – випускників,відповідно до вимог Базового компонента освіти та Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та «Впевнений старт». Щоранку розпочинає «Країна дитинства» свій день приємною метушнею дітлахів,нянь,вихователів,щоб кожний крок, зроблений її вихованцем,міг не лише сформувати його особливе бачення світу,а й виплекати гармонійно-розвинену,впевнену в собі й цілеспрямовану людину.

 

Завдання педколективу на 2021 – 2022навчальний рік

1.Сприяти збереженню та зміцненню психофізичного здоров’я дітей через валеологічну освіту;

2.Поглибити роботу з патріотичного виховання дітей через українську народну гру;

3.Розвивати мовленнєву компетентність у здобувачів дошкільної освіти засобами художньої літератури

Заклад дошкільної освіти у своїй діяльності керується:

Законами України- wym-1494924218970
Конституцією
-«Про освіту»- wym-1494924300364
-«Про дошкільну освіту» —wym-1592485471755,
— «Про охорону дитинства»- wym-1494924405879
-«Про охорону праці»- wym-1494924454809
-«Про дитяче харчування»- wym-1494924546787
Конвенцією про права дитини —wym-1494925247377

— законодавчими та нормативно-правовими актами;

— рішеннями уповноважених органів, їх наказами;
-програмно-методичними матеріалами Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров’я України;
— власним Статутом;
— завданнями, спланованими у річному плані роботи дошкільного навчального закладу на навчальний рік.

Закон України про дошкільну освіту

Основні завдання законодавства України про дошкільну освіту:
— забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти;
— забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти;
— визначення змісту дошкільної освіти;
-визначення органів управління дошкільною освітою та їх повноважень.
— визначення прав та обов’язків учасників навчально-виховного процесу, встановлення відповідальності за порушення законодавства про дошкільну освіту;
— створення умов для благодійної діяльності у сфері дошкільної освіти.
Держава визнає пріоритетну роль дошкільної освіти та створює належні умови для її здобуття.
Державна політика у сфері дошкільної освіти визначається Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами і втілюється центральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
Держава:
— надає всебічну допомогу сім’ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини.
— забезпечує доступність і безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних дошкільних навчальних закладах у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти (Базового компонента дошкільної освіти);
— піклується про збереження та зміцнення здоров’я, психологічний і фізичний розвиток дітей;
— сприяє розвиткові та збереженню мережі дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форми власності.
wym-1592543677827

Прийом дітей у дошкільний навчальний заклад здійснюється директором ЗДО протягом календарного року згідно:


 • Ст.53 Конституції України — кожен має право на освіту
 • Рішенням Конституційного суду України від 04.03.2004р. №5-рп/2004 — доступність освіти , як конституційна гарантія реалізації права на освіту , означає – держава має створити можливості для реалізації цього Закону
 • ст. 36 Закону «Про дошкільну освіту» — батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад
 • п.6 Положення про дошкільний навчальний заклад , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. №305 -прийом в днз здійснюється на підставі:
  • заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
  • медичної довідки про стан здоров’я дитини;
  • довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;свідоцтва про народження дитини

За дитиною зберігається місце в закладі дошкільної освіти державної та комунальної форм власності у разі:

  • хвороби;
  • карантину;
  • санаторного лікування;
  • на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;
  • у літній оздоровчий період (75 днів).

Відрахування дитини із закладу дошкільної освіти здійснюється:за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

  • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебува
  • ння у закладі дошкільної освіти даного типу;
  • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини
  • Ви можете зареєструвати дитину в електроній реєстрації:
  • Электронная регистрация в дошкольное учебное учереждение