ГОЛОВНА

Вас вітає   

Заклад дошкільної освіти  (ясла-садок) комбінованого типу

«Країна дитинства»!

Броварської міської ради

Броварського району Київської області

с.Требухів

              

Проектна потужність закладу-160 дітей.

Станом на 02.02.2024 р. заклад відвідує 58 дітей

3.2 % від загальної кількості

мережа-2021н.р      

Зведена-мережа-на-01.01.2021н.р

 

Організація освітнього процесу в ЗДО здійснюється відповідно до таких законодавчо-нормативних документів:

Закони України:
«Про освіту»,
«Про дошкільну освіту»,
«Про охорону дитинства»,
Положення про ЗДО,
Санітарний регламент ЗДО.

Питання організаційних аспектів діяльності ЗДО в умовах воєнного стану регулюються

Законом України № 2136-IX від 15.03.2022 «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»,

листами Міністерства освіти і науки України

лист МОН № 1/8820-23 від 20.06.23 року «Про організацію безпечного освітнього простору в закладах дошкільної освіти та обладнання укриттів»;

лист МОН № 4/1798-23 від 31.05.23 «Про організацію діяльності закладів дошкільної освіти в літній період в умовах воєнного стану».

від 02.04.2022 №1/3845-22 «Про рекомендації для працівників ЗДО на період дії воєнного стану в Україні»,

від 17.03.2022 № 1/3475-22 «Про зарахування до ЗДО дітей із числа внутрішньо переміщених осіб»,

Організовувати освітній процес у закладах дошкільної освіти у 2023/2024 н. р. слід відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (2021) (далі – Стандарт) та враховувати під час взаємодії з дітьми «Методичні рекомендації до оновленого Базового компонента дошкільної освіти».

Важливо дотримуватись виконання наказу МОН від 27.05.2014 № 648 «Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України» і не вимагати від керівників закладів створення зайвих документів (приміром, локального документа стратегічного розвитку закладу тощо), запроваджувати розроблення та проведення моніторингу щодо оцінювання рівня розвитку дітей відповідно до вимог Стандарту.

Щодо створення безпечних умов організації освітнього процесу.

«Інструктивно-методичні матеріали щодо порядку підготовки закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності».

Нагадаємо, МОН підготувало інформацію щодо особливостей організації нового 2022/2023 навчального року та рекомендації першочергових кроків із підготовки до нього.

Рекомендації щодо організації укриття в об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту закладів освіти (лист ДСНС України від 14.06.2022 № 03-1870/162-2 «Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти»). Зазначені рекомендації підготовлено з урахуванням вимог законодавства та досвіду організації захисту населення в умовах відбиття збройної агресії РФ.

Щодо психологічного супроводувсіх учасників освітнього процесу.

На допомогу педагогічним працівникам ЗДО у контексті роботи з подолання кризових ситуацій та ліквідації їх наслідків в освітньому середовищі рекомендуємо Пам’ятку для керівників закладів освіти.

Навчання елементарних навичок самодопомоги, психологічної допомоги дитині/дорослому у стані стресу – Цикл вебінарів за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ у співпраці з ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України та громадською організацією «ЛаСтрада-Україна»

Безоплатний курс підвищення кваліфікації «Перша психологічна допомога учасникам освітнього процесу під час і після завершення воєнних дій».

Щодо формування соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку.

Чинні комплексні та парціальні програми, навчально-методичні, методичні та навчальні посібники, що рекомендовані МОН, згідно з переліком навчальної літератури.

Для більш детального ознайомлення з програмами радимо переглянути вебінари про чинні комплексні програми та долучитися до участі у Всеукраїнському онлайн-марафоні «Реалізація змісту Державного стандарту дошкільної освіти в парціальних програмах».

Щодо реалізації освітнього процесу в ЗДО з використанням дистанційної форми здобуття освіти.

Рекомендовано використовувати у роботі матеріали, розміщенні на сайті МОН:

— «Сучасне дошклілля під крилами захисту»;

— платформу розвитку дошкільнят «НУМО»;

поради з надання першої психологічної допомоги людям, які пережили кризову подію;

— поради від експертів ЮНІСЕФ «Як підтримати дітей у стресових ситуаціях»;

— інформаційний комікс для дітей «Поради від захисника України»;

— хрестоматію для дітей дошкільного віку «Моя країна – Україна» з національно-патріотичного виховання.

Щодо організації роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Листом МОН від 15.06.2022 № 1/6435-22 «Щодо забезпечення освіти осіб з особливими освітніми потребами» надано роз’яснення про зазначені вище зміни, з урахуванням яких має здійснюватися організація освіти дітей з ООП у новому навчальному році.

Крім того, про нові умови організації освітнього процесу для дітей з ООП, які навчаються в інклюзивних групах, у період воєнного стану викладено у Методичних рекомендаціях щодо організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в літній період.

Відповідно до пункту 2 Порядку організації діяльності інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530 (далі – Порядок), на підставі заяви одного з батьків (інших законних представників) дитини з ООП та висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, наданого інклюзивно-ресурсним центром (далі – ІРЦ), керівник ЗДО утворює інклюзивну групу та організовує інклюзивне навчання з урахуванням рівня підтримки,рекомендованого ІРЦ.

Рівні надання підтримки в освітньому процесі дітям з ООП в ЗДО, критерії їх визначення та умови їх забезпечення встановлюються відповідно до додатка 2 до Порядку. Рівні підтримки залежать від потреби дитини, а не від її порушення/ розладу/діагнозу.

Методичні рекомендації щодо визначення освітніх труднощів та рівнів підтримки у дітей раннього та дошкільного віку (лист МОН від 08.06.22 № 4/1196-22),

 Нагадуємо, що відповідно до пункту другого статті 55 Закону України «Про освіту» батьки (інші законні представники) дитини можуть обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти.

Відповідно до пункту 9 Порядку за рекомендаціями ІРЦ та письмовою заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини ЗДО забезпечує доступ до освітнього процесу асистента дитини з ООП.

Допуск асистента дитини до ЗДО здійснюється відповідно до наказу МОН від 17.11.2021 № 1236 «Про затвердження Умов допуску асистента учня (дитини) до освітнього процесу для виконання його функцій та вимог до нього», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2022 року за №73/37409.

Щодо зарахування дітей до спеціальної групи/закладу дошкільної освіти, то необхідно зазначити, що відповідно до пункту 32 Положення про інклюзивно-ресурсний центр (далі – Положення про ІРЦ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545, у разі встановлення фахівцями ІРЦ наявності в особи особливих освітніх потреб висновок про комплексну оцінку розвитку особи є підставою для зарахування до спеціальних груп (з урахуванням особливостей розвитку особи).

Окрім того, змінами до пункту 34 Положення про ІРЦ розширено перелік підстав для проведення повторної комплексної оцінки, зокрема:

— за ініціативи батьків (інших законних представників) особи з особливими освітніми потребами;

— за ініціативи особи, що подавала заяву відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» з метою проведення моніторингу розвитку особи, але не частіше ніж раз на рік;

— рекомендації команди психолого-педагогічного супроводу особи з особливими освітніми потребами закладу освіти або фахівців інклюзивно-ресурсних центрів з метою проведення моніторингу розвитку особи (за згодою батьків).

Положенням про ІРЦ передбачено розширення переліку осіб, які можуть подавати заяву до ІРЦ на проведення комплексної оцінки, в тому числі повторної, отримувати висновок про комплексну оцінку, звертатися та отримувати консультації фахівців ІРЦ, а саме додалися особи, які визначені частиною четвертою статті 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

На сайті Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України розміщено пам’ятки рекомендаційного характеру для підтримки та екстреної допомоги дітям з ООП, які містять певний алгоритм дій при стресі чи інших нервово-психічних розладах у дітей.

Щодо атестації педагогічних кадрів.

Відповідно до частини першої статті 30 Закону України «Про дошкільну освіту» (далі – Закон), педагогічний працівник закладу дошкільної освіти – особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівниказабезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (далі – Типове положення), передбачає можливість присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам, які не мають відповідної педагогічної освіти, але мають вищу педагогічну або іншу вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра.

Щодо особливостей організації харчування в ЗДО.

Організація харчування у ЗДО здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (із змінами) з дотриманням норм харчування, вимог санітарного законодавства, законодавства про безпечність та окремих показників якості харчових продуктів.

ПОСТАНОВА Кабміну України від 28 лютого 2022 р. № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану»

Структура та органи управління закладу дошкільної освіти

Система управління закладом дошкільної освіти визначається Законом України «Про освіту» та установчими документами.

Згідно ст.20, п.1 Закону України «Про дошкільну освіту», п.41 Положення про дошкільний навчальний заклад, керівництво дошкільним навчальним закладом здійснює його директор.

Згідно ст.20, п.2 Закону України «Про дошкільну освіту», п.42 Положення про дошкільний навчальний заклад, колегіальним постійно діючим органом управління дошкільним навчальним закладом є педагогічна рада.

Згідно до ст.20, п.3 Закону України «Про дошкільну освіту», п.45 Положення про дошкільний навчальний заклад, органом громадського самоврядування в ДНЗ є загальні збори (конференція) колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, що скликаються не рідше одного разу на рік.

Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами закладу, здійснюють:

— засновник (засновники);

— керівник закладу освіти;

— колегіальний орган управління закладу освіти – педагогічна рада;

— колегіальний орган громадського самоврядування;

— інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАСНОВНИКА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ:

— створює умови для здобуття дошкільної освіти шляхом формування і розвитку мережі груп у закладі;

— створює умови для здобуття дошкільної освіти всіма дітьми віком від одного до 6(7) років, які проживають на відповідній території;

— забезпечує утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним закладу на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів дошкільної освіти та ліцензійних умов;

— забезпечує відповідно до законодавства створення в закладі безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для дітей з особливими освітніми потребами;

— забезпечує організоване оздоровлення дітей дошкільного віку;

— забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров’я та захист прав учасників освітнього процесу закладу.

Постійно діючий колегіальний орган в ЗДО педагогічна рада. До складу педради входять: директор, усі педагогічні працівники, сестра медична старша, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не менше 4-х разів на рік.

Головою педагогічної ради є директор ЗДО. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

ПЕДАГОГІЧНА РАДА ЗАКЛАДУ:

— визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

— схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання у кожній віковій групі;

— формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

— розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі;

— затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

— обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;

— затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

— заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

— розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

— визначає шляхи співпраці закладу з сім’єю;

— ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення вихованців, працівників Закладу та інших учасників освітнього процесу;

— розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

— має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту Закладу та проведення громадської акредитації Закладу;

— розглядає інші питання, віднесені Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту».

Органом громадського самоврядування ЗДО є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ:

— обирають раду закладу, її членів і голову, встановлюють строк їх повноважень;

— заслуховують звіт керівника з питань статутної діяльності, голови ради закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

— розглядають питання освітньої, методичної та фінансово – господарської діяльності закладу;

— вдосконалюють основні напрями вдосконалення роботи і розвитку закладу.

У період між загальними зборами (конференціями) діє рада закладу.

РАДА ЗАКЛАДУ: формується з голів (представників) усіх комітетів груп, та з інших батьків за рекомендацією комітетів груп закладу.

Кількісний склад ради закладу, строк його повноважень визначаються загальними зборами батьків або радою цього закладу. При цьому від комітету кожної групи в склад ради закладу входить не менше одного представника. Із складу ради закладу обирається голова, його заступник та секретар.

У випадку, коли член ради закладу достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.

Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості його членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів та узгоджуються з директором закладу.

На підставі плану роботи закладу, рішень зборів батьків, рекомендацій директора, вихователів, громадськості, рада закладу складає план роботи, який має вільну форму і затверджується головою ради.

Рада закладу має право:

— організовувати виконання рішень загальних зборів;

— сприяти створення умов для збереження та зміцнення здоров’я дітей;

— формувати основи соціальної адаптації та життєвої компетентності дітей;

— розвитку потреби в реалізації творчих здібностей дітей;

— всебічному зміцненні зв’язків між родинами, закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

— залученні батьківської громадськості до організації дозвілля та оздоровлення дітей;

— організації роботи з поширення психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за розвиток і виховання дітей, обмін позитивним досвідом родинного виховання;

— вирішенні питань розвитку матеріально-технічної бази закладу та його благоустрою.

За дитиною зберігається місце в закладі дошкільної освіти державної та комунальної форм власності у разі:

  • хвороби;
  • карантину;
  • санаторного лікування;
  • на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;
  • у літній оздоровчий період (75 днів).

Відрахування дитини із закладу дошкільної освіти здійснюється: за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

  • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти даного типу;
  • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини
  • у разі не відвідування дитиною закладу дошкільної освіти протягом двох календарних місяців.
  • Ви можете зареєструвати дитину в електроній реєстрації ,перейти за цим посиланнямЭлектронная регистрация в дошкольное учебное учереждение